تۆرکیه یرلی شارژ مرکزلرینی سینایار

تروگو 25 داقیقادا اتومبیللارینگ باتریسینی 80 گؤتریمه چنلی شارژ ادیپ بیلیأر

1864119
تۆرکیه یرلی شارژ مرکزلرینی سینایار

 

تۆرکیأنینگ اتومبیل توگ-ینگ شارژ مرکزلری تروگو اؤندۆرن شارژ دسگالارینی سیناماغا باشلادی.

تروگو 25 داقیقادا اتومبیللارینگ باتریسینی 80 گؤتریمه چنلی شارژ ادیپ بیلیأر.

تروگو کؤپ اولاغینگ گچیأن یرلرینده هر 25 کیلومترده، اتومبیللارینگ آز گچیأن یرلرینده بوُلسا هر 50 کیلومترده شارژ مرکزی قورماق ایسله یأر.دِگیشلی حابارلار