تۆرکیه گۆن انرژیسیندن الکتریک اؤنۆمینی 40 گیگاواتا یتیرِر

تۆرکیه تمیز انرژی اؤندۆرمه‌ک باراسیندا اولی تاغاللا ادیأر

1767718
تۆرکیه گۆن انرژیسیندن الکتریک اؤنۆمینی 40 گیگاواتا یتیرِر

 

تۆرکیه 2023-نجی ییلیندا گۆنش انرژیسیندن 12 گیگاوات الکتریک اؤندۆرِر.

تۆرکیه 2030-نجی ییلدا بوُلسا گۆنش انرژیسیندن 40 گیگاوات الکتریک اؤندۆرر.

اؤتن ییل تۆرکیه بو پوداقدا 1148 مگاوات اؤسۆش ادی.

تۆرکیه سوُنگقی ییللاردا تمیز انرژی اؤندۆرمه‌ک باراسیندا اولی تاغاللا ادیأر.


اتیکتلر: #انرژی , #الکتریک

دِگیشلی حابارلار