مرکز بانکی نینگ رزرولری 93 میلیارد 687 میلیون دلارا یتدی

تۆرکیه جمهوریتی نینگ مرکز بانکی نینگ رزروی 1 میلیارد 82 میلیون دلار یوُقارلادی و 93 میلیارد 687 میلیون دلارا یتدی

1655813
مرکز بانکی نینگ رزرولری 93 میلیارد 687 میلیون دلارا یتدی

 

تۆرکیه جمهوریتی نینگ مرکز بانکی نینگ رزروی 1 میلیارد 82 میلیون دلار یوُقارلادی و 93 میلیارد 687 میلیون دلارا یتدی.

تۆرکیأنینگ آلتین رزرولری 165 میلیون دلار یوُقارلاپ 43 میلیارد 884 میلیون دلاردان 44 میلیارد 49 میلیون دلارا یتدی.

داشاری یورت پوللاری تایدان مرکز بانکی نینگ رزرولری ده 917 میلیون دلار یوُقارلادی و 49 میلیارد 638 دلارا یتدی.دِگیشلی حابارلار