تۆرک هوُوا یوُللاری فرغانه و اۆرگنچ شهرلرینه اوچار قاتنادار

تۆرک هوُوا یوُللاری شو واغت داشکنت و سمرقند شهرلرینه اوچار قاتنادیار

1628139
تۆرک هوُوا یوُللاری فرغانه و اۆرگنچ شهرلرینه اوچار قاتنادار

 

تۆرکیه بیلن اؤزبگیستان ینگ قاتناشیقلاری اؤسمأگه دوُوام ادیأر.

اؤزبگیستان ینگ قاتوان وزیرلیگی تۆرک هوُوا یوُللاری نینگ ایستامبول دان اۆرگنچ و فرغانه شهرلرینه اوچار ساپارینی باشلاتماغینا روغصات بردی.

تۆرک هوُوا یوُللاری شو واغت داشکنت و سمرقند شهرلرینه اوچار قاتنادیار.دِگیشلی حابارلار