تۆرکیه یانواردا داشاری یورتلارا 31.4 میلیون دلار لیمو ساتدی

یانواردا تورونچ و لیمو یالی اؤنۆملرینگ داشاساتوو موقداری 128 میلیون دلار بوُلدی

1586144
تۆرکیه یانواردا داشاری یورتلارا 31.4 میلیون دلار لیمو ساتدی

 

تۆرکیه 2021-نجی ییلینگ یانوار (ژانویه) آییندا داشاری یورتلارا 31 میلیون 418 مۆنگ دلار لیمو ساتدی.

تۆرکیأنینگ گچن آی داقی لیمو ساتووی اؤتن ییلا گؤرأ 3.77 گؤتریم یوُقارلادی.

یانواردا تورونچ و لیمو یالی اؤنۆملرینگ داشاساتوو موقداری 128 میلیون دلار بوُلدی.

بو ساتووینگ 24.5 گؤتریمی لیمو.

اؤتن ییلینگ یانوار آییندا لیمو ساتووی 30 میلیون 275 مۆنگ دلار بوُلوپدی.


اتیکتلر: #تورونچ , #لیمو

دِگیشلی حابارلار