آسِلسات عملی همراسی گؤنگه ایبریلدی

فتوصورات چکن و تۆرکیأ ایبرن بو عملی همرا، دۆرلی ماغلوماتی دا یره ایبرر

1570099
آسِلسات عملی همراسی گؤنگه ایبریلدی

 

تۆرکیأنینگ جمهورباشلیقلیغی نینگ قوُرانماق صناغاتی اداراسی نینگ باشلیغی اسماعیل دمیر، آسِلسات 3U دؤرت بورچلوق عملی همراسی نینگ (ماهواره سی نینگ) اسپایس ایکس راکتی بیلن گؤنگه ایبریلندیگینی بیلدیردی.

آسِلسات 3U آدینداقی عملی همرا تۆرکیه ده اؤندۆریلن یرلی و میللی عملی همرا.

بو عملی همرا، بیلیم یوردی و صناغات تکنولوژی پوداغی نینگ حیذماتداشلیغی بیلن یاسالدی.

فتوصورات چکن و تۆرکیأ ایبرن بو عملی همرا، دۆرلی ماغلوماتی دا یره ایبرر.دِگیشلی حابارلار