تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپادا بیرینجی بوُلدی

تۆرک هوُوا یوُللاری دۆنیأده اینگ کؤپ یوردا اوچان شرکت

1563955
تۆرک هوُوا یوُللاری اوروپادا بیرینجی بوُلدی

 

تۆرک هوُوا یوُللاری شرکتی چهارشنبه گۆنی 543 اوچار ساپاری بیلن اوروپادا اینگ کؤپ اوچاری اوچان شرکت بوُلدی.

یوروکنترل تاراپیندان بریلن ماغلوماتا گؤرأ چهارشنبه گۆنی تۆرکیأنینگ هوُوایوُلی شرکتی اوروپادا بیرینجی اوُرونا ایه بوُلدی.

تۆرک هوُوا یوُللاری دۆنیأده اینگ کؤپ یوردا اوچان شرکت.

بو شرکتینگ اوچارلاری 102 اۆلکأ اوچیار.دِگیشلی حابارلار