تۆرکیه ۲.۲۲ میلیارد دلار پیندیق ساتدی

هر 100 کیلوگرام پیندیق 695 دلارا ساتیلدی

1466850
تۆرکیه ۲.۲۲ میلیارد دلار پیندیق ساتدی

 

تۆرکیه 11 آیدا 331 مۆنگ 66 تن پیندیق ساتدی.

داشاری یورتلارا ساتیلان پیندیق تۆرکیأ 2 میلیارد 226 میلیون دلار گیردِجی گتیردی.

هر 100 کیلوگرام پیندیق 695 دلارا ساتیلدی.

تۆرکیه اؤتن ییل 261 مۆنگ 820 تن پیندیق ساتیپدی.

اؤتن ییلقی پیندیق ساتووی تۆرکیأ 1 میلیارد 544 میلیون 114 مۆنگ دلار گتیریپدی.


اتیکتلر: #پیندیق

دِگیشلی حابارلار