بۆتین دۆنیأ بانکی تۆرکیأنینگ داشاساتووی اۆچین کرِدیت گارانتیسینی بردی

بۆتین دۆنیأ بانکی تۆرک اِکزیم بانک بیلن ایلالاشدی

1435871
بۆتین دۆنیأ بانکی تۆرکیأنینگ داشاساتووی اۆچین کرِدیت گارانتیسینی بردی

 

بۆتین دۆنیأ بانکی، تۆرکیه ده اوزاق مؤهلِتلی داشاساتوو فاینانسی نینگ گارانتیسی اۆچین تۆرک اکزیم بانک آدینداقی بانکا 250 میلیون یورو کردیت (وام) گارانتیسینی بردی.

بۆتین دۆنیأ بانکی تاراپیندان بریلن ماغلوماتا گؤرأ بو پروژه ده 250-دن آز آدام ایشلِه‌دیأن کیچی و اوُرتا مؤچبِردأکی شرکتلر بیلن 250- 1500 آراسیندا آدام ایشله‌دیأن اوُرتا- اولی مؤچبِردأکی شرکتلرینگ اوزاق مؤهلِتلی فاینانسینی یوُقارلاتماق اۆچین بو کردیت گارانتیسی بریلدی.دِگیشلی حابارلار