تۆرکیأنینگ اینگ قیممات باهالی شرکتلری

تۆرکیأنینگ اینگ قیممات باهالی شرکتلری نینگ تۆرک هوُوا یوُللاری بیلن زراعت بانکی بوُلاندیغی بیلدیریلدی

1432777
تۆرکیأنینگ اینگ قیممات باهالی شرکتلری

 

تۆرکیأنینگ اینگ قیممات باهالی شرکتلری نینگ تۆرک هوُوا یوُللاری بیلن زراعت بانکی بوُلاندیغی بیلدیریلدی.

شو ییل تۆرک هوُوا یوُللاری 1.97 میلیارد دلار بیلن تۆرکیأنینگ اینگ قیممات باهالی شرکتی بوُلدی.

زراعت بانکی دا 1.61 میلیارد دلار بیلن ایکینجی اوُرونی ایه له دی.

گارانتی بی بی وی ای بانکی 1.53 دلار بیلن اۆچۆنجی یرده دوریار.

تۆرک‌سل اؤیجۆکلی تلفن شرکتی 1.36، آرچلیک 1.27 و تۆرک تله‌کوُم شرکتی ده 1.08 میلیارد دلار بیلن سوُنگراقی اوُرونی ایه له دیلر.

تۆرکیأنینگ 100 شرکتی نینگ مارکی نینگ قیممات باهاسی 24.6 میلیارد دلار بوُلدی.دِگیشلی حابارلار