تۆرکیه ۲۰۱۹-نجی ییلدا ۱.۴ میلیارد دلار قوری ایمیش ساتدی

داشاری یورتلارا قوری ایمیش ساتووی ۲۰۱۸-نجی ییلا گؤرأ ۲.۵ گؤتریم یۇقارلادی

تۆرکیه ۲۰۱۹-نجی ییلدا ۱.۴ میلیارد دلار قوری ایمیش ساتدی

 

تۆرکیه اؤتن میلادی ییلدا ۱۵۵ یوردا ۱.۴ میلیارد دلارلیق قوری ایمیش ساتدی.

داشاری یورتلارا قوری ایمیش ساتووی ۲۰۱۸-نجی ییلا گؤرأ ۲.۵ گؤتریم یۇقارلادی.

آلمانیا اؤتن ییل تۆرکیه دن ۱۹۱ میلیون دلار قوری ایمیش ساتین آلدی.

آلمانیادان سۇنگرا تۆرکیأنینگ قوری ایمیشی نینگ ایکینجی اینگ اولی مۆشدِریسی ۱۸۳ میلیون دلار بیلن بریتانیا.

بریتانیانی ۱۰۹ میلیون دلار بیلن ایتالیا، ۹۷ میلیون دلار بیلن فرانسیا ایزارلادی.

تۆرکیأنینگ قوری ایمیش ساتووی عیراغا ۲۳.۵ گؤتریم، بریتانیا ۱۱ و ایتالیا ۷.۵ گؤتریم یۇقارلادی.

تۆرکیه اؤتن ییل ۵۲۳ میلیون دلارلیق ۲۴۴ مۆنگ تن شأنیکسیز قوری اۆزۆم ساتدی.

 

 دِگیشلی حابارلار