اتومبیل پوداغیندا داشاساتوو ۵ گؤتریم یۇقارلادی

ایول آییندا تۆرکیه اتوموتیو پوداغیندا ۲.۹ میلیارد دلار اؤنۆم ساتدی

1249622
اتومبیل پوداغیندا داشاساتوو ۵ گؤتریم یۇقارلادی

 

 

تۆرکیه اتومبیل یدک پارچالاری ساتووینی ایول آییندا اؤتن ییلینگ شۇل بیر آیینا گؤرأ ۵ گؤتریم یۇقارلاتدی.

تۆرکیأنینگ اتومبیل پوداغیندا داشاساتووی ۲.۹ میلیارد یورو بۇلدی.

ایول آییندا تۆرکیأنینگ داشاساتووی نینگ ۱۸ گؤتریمی اتوموتیو پوداغینا دگیشلی بۇلدی.

ایول آییندا اتومبیل ساتووی ۳ گؤتریم یۇقارلاپ ۱ میلیارد ۱۴۱ میلیون دلارا یتدی.

 

 دِگیشلی حابارلار