أردوغان: (ایسرائیل ینگ دوُلانشیغی) هیتلر یالی لعنت ادیلجکدیر

أردوُغان ایسرائیل ینگ دوُلانشیغی نینگ "هیتلر یالی لعنت ادیلیپ، قارغیشلانیپ یاتلانجاقدیر" دیدی

2144741
أردوغان: (ایسرائیل ینگ دوُلانشیغی) هیتلر یالی لعنت ادیلجکدیر

 

تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی رجب طیب أردوُغان ایسرائیل ینگ دوُلانشیغی نینگ "هیتلر یالی لعنت ادیلیپ، قارغیشلانیپ یاتلانجاقدیر" دیدی.دِگیشلی حابارلار