مصطفی شن توُپ مجاریستان دا

مصطفی شن توپ مجاریستان دا یوردونگ جمهورباشلیغی کاتالین نواک، مجلیسینگ باشلیغی لازلو کوور و باش وزیر ویکتور اوربان بیلن دوشوشار

1885902
مصطفی شن توُپ مجاریستان دا

 

تۆرکیأنینگ بیک میللت مجلیسی نینگ باشلیغی مصطفی شن توُپ رسمی ساپار بیلن مجاریستان ینگ پایتاغتی بوداپست شهرینه باردی.

شن توُپ بیلن بیله لیگیندأکی توُپاری بوداپست ینگ حالقارا قوُنالغاسیندا مجاریستان- تۆرکیه پارلمان آرا دوستلوق توُپاری نینگ باشلیغی آتیلا تیلکی، تۆرکیأنینگ بوداپست دأکی ایلچیسی گۆلشِن کارانیس اکشی اوُغلی و مجاریستان ینگ آنکاراداقی ایلچیسی ویکتور ماتیس قارشیلادی.

مصطفی شن توپ مجاریستان دا یوردونگ جمهورباشلیغی کاتالین نواک، مجلیسینگ باشلیغی لازلو کوور و باش وزیر ویکتور اوربان بیلن دوشوشار.دِگیشلی حابارلار