تۆرکیه ده کروناویروسا قارشی گؤره‌ش دوُوام ادیأر

شو واغتا چنلی اورولان واکسن سانی 140 میلیون 940 مۆنگ سانینا یتدی

1767642
تۆرکیه ده کروناویروسا قارشی گؤره‌ش دوُوام ادیأر

 

تۆرکیه ده عمومی واکسیناسیون دوُوام ادیأر.

شو واغتا چنلی اورولان واکسن سانی 140 میلیون 940 مۆنگ سانینا یتدی.

بیر دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 57 میلیون 350 مۆنگ آداما یتدی.

ایکی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی دا 52 میلیون 283 مۆنگ آدامدان گچدی.

24 میلیون 394 مۆنگ آدام دا اۆچ گِزه ک سانجیم بوُلدی.

دۆین تۆرکیه ده کروناویروس سبأپلی 156 آدام آرادان چیقدی.دِگیشلی حابارلار