تۆرکیه برزیلیا لوقمانچیلیق کؤمِگینی ایبرمأگه دوُوام ادیأر

تۆرکیه دۆنیأدأکی کؤپ سانلی یوردا کؤمِک ایبریأر

1444170
تۆرکیه برزیلیا لوقمانچیلیق کؤمِگینی ایبرمأگه دوُوام ادیأر

 

تۆرکیه، دۆنیأده اینگ کؤپ کروناویروس یوُقانچ کسلیندن اجیر چکیأن ایکینی اۆلکه بوُلان برزیلیا ماسک کؤمِگینی ایبردی.

تۆرکیأنینگ سائوپائولوداقی کنسوللیغیندان بریلن ماغلوماتا گؤرأ یوردونگ سؤودا مرکزی و اینگ اولی شهری سائوپائولودا بیر کسلحانا ماسک کؤمِگی بریلدی.

تۆرکیأنینگ تیده ستابول شهریندأکی کسلحانا 20 مۆنگ جراحی ماسکینی برندیگی بیلدیریلدی.

برزیلیادا کروناویروس 54 مۆنگ 971 آدامینگ جانینی آلدی.

شو واغتا چنلی برزیلیادا بو کسل 1 میلیون 228 مۆنگ 114 آداما یوُقاشدی.

تۆرکیه موندان اوُزال دا برزیلیا اکسیژن انجاملارینی ایبریپدی.دِگیشلی حابارلار