تۆرکیه‌ده کروناویروس بیلن گؤره‌ش

تۆرکیأنینگ کروناویروس بیلن گؤره‌شی دوُوام ادیأر

1424868
تۆرکیه‌ده کروناویروس بیلن گؤره‌ش

 

تۆرکیأنینگ کروناویروس بیلن گؤره‌شی دوُوام ادیأر.

دۆین بو ویروس سبأپلی 34 آدام آرادان چیقدی.

آرادان چیقانلارینگ سانی 4 مۆنگ 431 آداما یتدی.

شول بیر گۆنده 21 مۆنگ 43 آدام تست بردی.

شولاردان 1035 آداما بو ویروسینگ یوُقاشاندیغی بیلدیریلدی.

دۆین 286 آدام بجرگی آلیپ کسلحانالاردان چیقدی.

بجرگی آلانلارینگ سانی 122 مۆنگ 793 آداما یتدی.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار