تۆرکمنیستان ینگ آنلاین تیجارت بازاری ۳۷۰ میلیون دلار

2029-نجی ییلا چنلی تۆرکمنیستان دا آنلاین سؤودا بازاری 544 میلیون دلارا یتر

2137909
تۆرکمنیستان ینگ آنلاین تیجارت بازاری ۳۷۰ میلیون دلار

 

شو ییل تۆرکمنیستان ینگ آنلاین سؤودا- تیجارت موقداری ۳۷۰ میلیون دلارا یتر.

تۆرکمنیستان ینگ آنلاین تیجارت بازاری شو ییل 8.09 گؤتریم یوُقارلار.

2029-نجی ییلا چنلی تۆرکمنیستان دا آنلاین سؤودا بازاری 544 میلیون دلارا یتر.

شو واغت تۆرکمنیستان دا 300-دن کؤپ آنلاین دۆکأن حیذمات بریأر.دِگیشلی حابارلار