تۆرکمنیستان تۆرکیأ اوچار بیلن انسانی کؤمِک ایبردی

تۆرکیأنینگ آشغابات داقی ایلچیسی توُغان اوُرال تۆرکمنیستان ینگ بیر اوچار بیلن کؤمِک ایبرندیگینی حابار بردی

1943017
تۆرکمنیستان تۆرکیأ اوچار بیلن انسانی کؤمِک ایبردی

 

تۆرکیه ده قاهرامان ماراش داقی یر تیتره مه سیندن سوُنگرا تۆرکمنیستان بیر اوچار بیلن بارلاغ حالاص ادیش توُپارینی و انسانی کؤمِگینی تۆرکیأ اوغراتدی.

تۆرکیأنینگ آشغابات داقی ایلچیسی توُغان اوُرال تۆرکمنیستان ینگ بیر اوچار بیلن کؤمِک ایبرندیگینی حابار بردی.

تۆرکمنیستان ینگ وزیرلر کابینه سی نینگ باشلیغی نینگ اوُرونباساری نورمحمد آمان نپسوف دا بو اوچار بیلن آشغابات دان تۆرکیأ گلدی.

اوچاردا 10 لوقمان دکتر و ساغلیغی قوُراییش انجاملاری و درمان دا بار.

قاهرامان ماراش ولایاتیندا دۆین 7.7 و 7.6 بال اولولیغیندا یر تیتره مه سی بوُلوپدی.دِگیشلی حابارلار