آذربایجان ینگ تۆرکیه دأکی تأزه ایلچیسی اینام حاطینی قوُوشوردی

ممدوف آنکارادا تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی تاراپیندان قابول ادیلدی و اینام حاطینی قوُوشوردی

1719891
آذربایجان ینگ تۆرکیه دأکی تأزه ایلچیسی اینام حاطینی قوُوشوردی
Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov Güven Mektubu 1.jpg

آذربایجان ینگ آنکاراداقی تأزه ایلچیسی رشاد مِمّدوف اینام حاطینی تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی رجب طیب أردوُغانا هؤدۆرلِه‌دی.

محمدوف آنکارادا تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی تاراپیندان قابول ادیلدی و اینام حاطینی قوُوشوردی.دِگیشلی حابارلار