بۆتین دۆنیأ چاروادارلار اوُیونلاری بورسادا باشلادی

بۆتین دۆنیأ چاروادارلار اوُیونی نینگ 4-نجیسی بورسا ولایاتی نینگ ایزنیک شهرینده باشلادی

بۆتین دۆنیأ چاروادارلار اوُیونلاری

بۆتین دۆنیأ چاروادارلار اوُیونی نینگ 4-نجیسی بورسا ولایاتی نینگ ایزنیک شهرینده باشلادی


اتیکتلر: چاروادارلار