گالاتاسرای سوپرلیگ‌ده قاهریمان بوُلدی

گالاتاسرای فوتبال توُپاری 24-نجی گِزه‌ک بیرینجی بوُلدی

2144443
گالاتاسرای سوپرلیگ‌ده قاهریمان بوُلدی
Galatasaray Şampiyon 2024-1.jpg
Galatasaray taraftar tezahurat Şampiyon 2024-1.jpg
Galatasaray taraftar tezahurat Şampiyon 2024-2.jpg
Galatasaray taraftar tezahurat Şampiyon 2024-3.jpg

تۆرکیأنینگ سوپرلیگی تاماملاندی.

گالاتاسرای قونیه اسپور فوتبال توُپارینی 3-1 ینگیپ 102 بال بیلن بیرینجی بوُلدی.

فنرباغچه ده ایستامبول اسپوری 6-0 ینگدی و 99 بال بیلن ایکینجی بوُلدی.

آنکاراگۆیجی توُپاری دا ترابزون اسپور توُپارینا 4-2 حاسابی بیلن ینگیلدی و بیرینجی لیگه دۆشدی.

ایستامبول اسپور، فاتیح قاراگۆمرۆک و پندیک اسپور بیرینجی لیگه دۆشِن بیله کی توُپارلار.

اؤنگۆمیزدأکی ییل اوروپادا تۆرکیه دن 5 توُپار یاریشار.

گالاتاسرای و فنرباغچه یوفانینگ قاهریمانلار لیگی نینگ سایلاما اتابینا قاتناشار.

تۆچۆنجی بوُلان ترابزون اسپور و زراعت کاپی نینگ بیرینجیسی بوُلان بشیکتاش دا یوفانینگ اوروپا لیگینده یاریشار.

سوپرلیگده 4-نجی بوُلان باشاق شهیر توُپاری دا یوفانینگ کنفرانس لیگینده اوُینار.دِگیشلی حابارلار