ایزمیره ایکی کروز گأمیسی مۆنگلرچه توریست گتیردی

شو ییل تۆرکیأنینگ اسکله لرینه 2 میلیوندان کؤپ سیاحاتچی نینگ گلمه گینه قاراشیلیار

2138996
ایزمیره ایکی کروز گأمیسی مۆنگلرچه توریست گتیردی

 

تۆرکیأ لوکس کروز گأمیلر بیلن توریست گلمأگه دوُوام ادیأر.

ام اس سی کروز و ام اس سی دیوینا کروز گأمیلری 4 مۆنگ 761 یوُلاغچینی ایزمیر شهرینه گتیردی.

ایزمیرینگ اسکله سینه گلن توریست توُپارلاری ایزمیر شهرینی، برگاما، افس آنتیک شهری و مریم اِنه اؤیۆنه باریپ گؤردی.

ام اس سی دیوینا گأمیسی بو مؤوسۆمده ایزمیر شهرینه 25 گِزه ک توریست گتیرر.

دنگیز تیجارت اوُتاغی نینگ ایزمیردأکی اداراسی نینگ باشلیغی یوسف اؤزتۆرک شو ییل تۆرکیأنینگ اسکله لرینه 2 میلیوندان کؤپ سیاحاتچی نینگ گلمه گینه قاراشیاندیقلارینی آیتدی.دِگیشلی حابارلار