فنرباغچه کنفرانس لیگی بیلن حوُشلاشدی

المپیاکوس پنالتی لاردا فنرباغچه فوتبال توُپارینی ینگدی

2129741
فنرباغچه کنفرانس لیگی بیلن حوُشلاشدی

 

فنرباغچه فوتبال توُپاری اوروپانینگ کنفرانس لیگی نینگ چأریک فینالی نینگ ایکینجی یاریشیندا یونان ینگ المپیاکوس توُپارینی 1-0 حاسابی بیلن ینگدی.

یونان دا 3-2 حاسابی بیلن فنرباغچه توُپارینی ینگن المپیاکوس پنالتی آتوولاریندا فنرباغچه توُپارینی 3-2 حاسابی بیلن ینگدی و یاریم فینالا آدینی یازدیردی.

یونانلی توُپار یاریم فینالدا آستون ویلا بیلن یاریشار.دِگیشلی حابارلار