فوتبال: ترابزون اسپور 3- بشیکتاش 0

سوپرلیگده فنرباغچه 4 اوُیوندان 12 بال بیلن بیرینجی اوُرنی ایه له یأر

2038479
فوتبال: ترابزون اسپور 3- بشیکتاش 0

 

تۆرکیأنینگ سوپرلیگی نینگ 5-نجی هپده سینده ترابزون اسپور بشیکتاش فوتبال توُپارینی 3-0 حاسابی بیلن ینگدی.

ترابزون اسپور توُپاری نینگ گللارینی پائول اونواچو، آناستاسیوس باکاستاس و ادین ویشچا اوردی.

فنرباغچه توُپاری 3-2 حاسابی بیلن آنتالیااسپور توُپارینی ینگدی.

ایستامبول اسپور 0-2 حاسابی بیلن باشاق شهیر توُپاریندان ینگیلدی.

آلانیااسپور بیلن قاسیم پاشانینگ یاریشی 3-3 حاسابی بیلن قوتاردی.

گالاتاسرای دا سامسون اسپور توُپاینی 4-2 حاسابی بیلن ینگیپدی.

آدانا دمیراسپور 3-0 حاسابی بیلن پندیک اسپور توُپارینی ینگدی.

ریزه اسپور قونیه ده قونیه اسپور توُپارینی 2-1 ینگدی.

کایسری اسپور دا غازی آنتپ اسپور توُپارینی 2-0 حاسابی بیلن ینگدی.

سوپرلیگده فنرباغچه 4 اوُیوندان 12 بال بیلن بیرینجی اوُرنی ایه له یأر.

گالاتاسرای 10 بال بیلن ایکینجی.

ریزه اسپور 10 بال بیلن اۆچۆنجی و ترابزون اسپور و کایسری اسپور دا 9 بال بیلن دؤردۆنجی و 5-نجی یرده دوریار.دِگیشلی حابارلار