بلو سافیر گأمیسی بُدروم شهرینه توریست گتیردی

توریستلار بدروم بازارینی، بدروم قالاسینی و تاریحی و توریستی یرلری گؤردی

1707009
بلو سافیر گأمیسی بُدروم شهرینه توریست گتیردی

 

باهامانینگ بایداغینا ایه بوُلان بلو سافیر گأمیسی 218 یوُلاغچی بیلن موغلا ولایاتی نینگ بدروم شهرینه گلدی.

اسکندریه شهریندن گلن گأمی بدروم داقی کروزپُورت اسکله سینه گلدی.

گأمیدأکی کؤپۆسی روس بوُلان 218 توریست و 325 حیذماتچی بُدروم شهرینده گزدی.

توریستلار بدروم بازارینی، بدروم قالاسینی و تاریحی و توریستی یرلری گؤردی.

گأمی آغشام شهردن چیقدی.دِگیشلی حابارلار