۲۰۱۹-نجی ییلدا آنتالیا شهرینه ۵.۵ میلیون روس توریست گلدی

آنتالیا گلیأن توریستلارینگ هر ۳ سانیسیندان بیری روس

1335630
۲۰۱۹-نجی ییلدا آنتالیا شهرینه ۵.۵ میلیون روس توریست گلدی

 

آنتالیا شهرینه اؤتن میلادی ییلدا ۵ میلیون ۵۸۲ مۆنگ ۷۶۳ اۇرس توریست گلدی.

آنتالیا گلیأن توریستلارینگ هر ۳ سانیسیندان بیری روس.

آنتالیانینگ سیاحاتچیلیق اداراسیندان بریلن ماغلوماتا گؤرأ اؤتن ییل، ۲۰۱۸-نجی ییلا گؤرأ آنتالیا گلیأن سیاحاتچیلارینگ سانی ۱۷.۱۴ گؤتریم یۇقارلادی.

آنتالیا ۲۰۱۹-نجی ییلدا ۱۵ میلیون ۶۴۴ مۆنگ ۱۰۸ سیاحاتچی گلدی.

شۇل توریستلاردان ۵ میلیون ۵۸۲ مۆنگ ۷۶۳-ی اۇرس.

۲۰۱۶-نجی ییلدا روسیادان آنتالیا شهرینه ۴۹۲ مۆنگ ۳۴۹ سیاحاتچی گلیپدی.

روس توریستلارینگ سانی ۲۰۱۷-نجی ییلدا ۳ میلیون ۷۹۶ مۆنگ ۳۷۴ سانینا یتدی.

۲۰۱۸-نجی ییلدا بۇلسا آنتالیا ۴ میلیون ۸۰۳ مۆنگ ۸۶۰ توریست گلیپدی.

اؤتن ییل (۲۰۱۹-نجی ییلدا) آنتالیا شهرینه گلن روس توریستلارینگ سانی ۱۶.۲۱ گؤتریم یۇقارلادی.

۲۰۱۹-نجی ییلینگ سۇنگقی اۆچ آییندا دا آنتالیا گلن سیاحاتچیلارینگ کؤپۆسی روسیادان.

دینچ آلماق اۆچین آنتالیا گلیأن سیاحاتچیلارینگ ۳۵ گؤتِریمی روس.دِگیشلی حابارلار