پرنس آدالاری یونسکونینگ بۆتین دۆنیأ میراثی ساناوینا دالاشگأر

پرنس آدالاری ۲۰۱۶-نجی ییلدان بأری بو ساناوا گیرمه‌ک اۆچین طایارلانیار

پرنس آدالاری یونسکونینگ بۆتین دۆنیأ میراثی ساناوینا دالاشگأر

 

تۆرکیأنینگ پرنس آدالاری بۆتین دۆنیأ میراثی ساناوینا گیرمه‌ک اۆچین دالاشگأر بۇلدی.

یونسکو هر ییل بۆتین دۆید میراثی ساناوینا دالاشگأر بۇلانلاردان بو ساناوا گیرن یرلری سایلایار.

پرنس آدالاری ۲۰۱۶-نجی ییلدان بأری بو ساناوا گیرمه‌ک اۆچین طایارلانیار.

پرنس آدالاری ایستامبول ینگ گۆن اۇرتاسیندا مارمارا دنگیزی نینگ ایچیندأکی ۹ آدا آیدیلیار.

بۆیۆک آدا، هیبه لی آدا، بورگازآدا، قینالی آدا، صدف آداسی، یاسّی آدا، سیوری آدا، تاوشان آداسی و قاشیق آداسی بیله لیکده پرنس آدالاری دییپ بیلینیأر.

 دِگیشلی حابارلار