پاریس‌دا کیتاپ سرگیسی آچیلدی

تۆرکیأنینگ استندینده ابرو صونغاتی فرانسوز اۇقوو یرلرینه اؤوره‌دیلیأر

275102
پاریس‌دا کیتاپ سرگیسی آچیلدی


پاریس‌ینگ ۳۵-نجی حالقارا کیتاپ سرگیسی آچیلدی.
سرگأ تۆرکیه ابروباد ال صونغاتی بیلن قاتناشیار.
تۆرکیأنینگ استندینده ابرو صونغاتی فرانسوز اۇقوو یرلرینه اؤوره‌دیلیأر.
سرگیده بو ییل حۇرماتلیق میهمان برازیلیار.
پاریس‌داقی کیتاپ سرگیسینه ۱۲۰۰ نشریات قاتناشیار.
۴۷۰۰ یازیجی اؤز کیتاپلارینا قۇل چکیپ کیتاپ‌سؤیرلره برر.
۵۰ یورت بو سرگأ قاتناشیار.
پاریس کیتاپ فواری ۲۳-نجی مارتا چنلی دۇوام ادر.


اتیکتلر:

دِگیشلی حابارلار