سلیمان سبا اؤلدی

بشیکتاش اسپورت تۇپاری‌نینگ یۇلباشچیلاریندان سلیمان سبا آرادان چیقدی

90297
سلیمان سبا اؤلدیبشیکتاش اسپورت کلوبی‌نینگ حۇرماتلی یۇلباشچیسی سلیمان سبا ۸۸ یاشیندا آرادان چیقدی.
یاراوسیزلیق سبأپلی بِجِریش آلیان بشیکتاش اسپورت تۇپاری‌نینگ حۇرماتلی یۇلباشچیسی سلیمان سبا ۸۸ یاشیندا آرادان چیقدی.
سلیمان سبا آنکارانینگ گۆل‌حانا حاربی کِسِلحاناسیندا بیرنأچه واغتدان بأری بِجریش آلیاردی.

 


اتیکتلر:

دِگیشلی حابارلار