بۆتین‌دۆنیأ فوتبال یاریشی: مکزیک ۱- کامرون ۰

مکزیگینگ گلینی ۶۰-نجی داقیقادا اوریبه پرالتا اوردی

94010
بۆتین‌دۆنیأ فوتبال یاریشی: مکزیک ۱- کامرون ۰

بۆتین‌دۆنیأ فوتبال یاریشینداقی بأسلِه‌شیکلر دوُوام ادیأر.
برازیلیا- کرواسی اوُیونیندان سوُنگرا مکزیک کامرون بیلن بأسله‌شدی.
مکزیک بو بأسله‌شیکده کامرونی ۱-۰ حاسابیندا یِنگدی.
مکزیگینگ گلینی ۶۰-نجی داقیقادا اوریبه پرالتا اوردی.
A توُپاریندان برزیل ۱ اوُیوندان ۳ بال بیلن بیرینجی اوُرونی ایه‌له‌یأر.
مکزیک ده ۱ اوُیوندان ۳ بال بیلن ایکینجی یرده دوریار.
بو توُپاردا یِنگیلن ایکی توُپار یاغنی کامرون و کرواسی ۰ بال بیلن ۳-نجی و ۴-نجی اوُرونی ایه‌له‌یأر.


اتیکتلر:

دِگیشلی حابارلار