غزه ده ایسرائیل ینگ اؤلدۆرن فلسطینلیلری‌نینگ سانی 37 مۆنگ 124 آداما یتدی

ایسرائیل ینگ قشونی نینگ تاراپیندان اؤلدۆریلن فلسطینلی سانی 37 مۆنگ 124 سانینا یتدی

2150988
غزه ده ایسرائیل ینگ اؤلدۆرن فلسطینلیلری‌نینگ سانی 37 مۆنگ 124 آداما یتدی

 

ایسرائیل 2023-نجی ییلینگ 7-نجی اکتبریندان بأری غزه ده فلسطینلیلری اؤلدۆرمأگه دوُوام ادیأر.

سوُنگقی گۆنده ایسرائیل 40 فلسطینلی نی اؤلدۆردی.

شیله لیک بیلن ایسرائیل ینگ قشونی نینگ تاراپیندان اؤلدۆریلن فلسطینلی سانی 37 مۆنگ 124 سانینا یتدی.

ایسرائیل 248 گۆندن بأری غزه ده قیرغینچیلیق ادیأر.

سوُنگقی گۆنده یارالانان فلسطینلیلرینگ سانی دا 218 آداما یتدی.

شو واغتا چنلی یارالانان آدام سانی دا 84 مۆنگ 712 سانیندان گچدی.دِگیشلی حابارلار