لهستان دا گۆیچلی توپان سبأپلی 5 آدام اؤلدی

زکوپانه و ربکا- زدروج شهرلرینده دۆین آشاگۆیچلی یل سبأپلی باغلار ییقیلدی و آرادان چیقانلار بوُلدی

2123779
لهستان دا گۆیچلی توپان سبأپلی 5 آدام اؤلدی

 

لهستان دا چالتلیغی 100 کیلومتره یتن یل سبأپلی کؤپ سانلی باغ دۆیبۆندن قوُپدی.

زکوپانه و ربکا- زدروج شهرلرینده دۆین آشاگۆیچلی یل سبأپلی باغلار ییقیلدی و آرادان چیقانلار بوُلدی.

ییقیلان باغلار سبأپلی ربکا زدروج شهرینده 2 زنانا و بیر چاغا اؤلدی.تاترا میللی پارکی نینگ داغ یوُللاری دا یاپیلدی.

 


اتیکتلر: #لهستان

دِگیشلی حابارلار