دۆنیأده کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی ۱۳۰ میلیونا قوُلایلادی

کروناویروس بۆتین دۆنیأده یایراماغا دوُوام ادیأر

1612445
دۆنیأده کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی ۱۳۰ میلیونا قوُلایلادی
Covid Süper.jpg
super covid19 5.jpg
super covid19 3.jpg

 

کروناویروس بۆتین دۆنیأده یایراماغا دوُوام ادیأر.

کروناویروس یوُقاشانلار آداملارینگ سانی ۱۳۰ میلیونا قوُلایلادی.

دۆنیأده کروناویروس سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی ۲ میلیون ۸۳۰ مۆنگ آداما قوُلایلادی.

برزیلیادا دینگه بیر گۆنده 3950 آدام کروناویروس سبأپلی اؤلدی.

آمریکادا شو واغتا چنلی بو ویروس سبأپلی اؤلِنلرینگ سانی 565 مۆنگ 256 آدام.

برزیلیادا ییتگی سانی 321 مۆنگ 886 آدام.

مکزیک ده ده 2020 مۆنگ 633 آدام کروناویروس سبأپلی آرادان چیقدی.

هیندیستان دا اؤلِنلرینگ سانی 162 مۆنگ 960 آداما یتدی.

انگلستان دا ییتگی سانی 126 مۆنگ 713 آدام.

ایتالیادا اؤلِنلرینگ سانی 109 مۆنگ 346 آدامدان گچدی.

روسیادا بوُلسا 98 مۆنگ 850 آدام بو یوُقانچ کسل سبأپلی آرادان چیقدی.

فرانسیادا ییتگی سانی 95 مۆنگ 640 آدام.

آلمانیادا دا کروناویروس سبأپلی 77 مۆنگ 39 آدام اؤلدی.

اسپانیادا اؤلِنلرینگ سانی 75 مۆنگ 459 آدام.

کلمبیا، ایران، آرژانتین، لهستان، گۆن اوُرتا آفریقا و پرو دا دۆنیأده اینگ کؤپ ییتگی چکن یورتلارینگ ساناویندا یر آلیار.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار