حیتای دا یر تیتره دی

یر تیتره مه سی نینگ مرکزی نینگ ۷ کیلومتر یرینگ آشاغیندا بۇلاندیغی حابار بریلدی

حیتای دا یر تیتره دی

 

حیتای یینگ گۆن اۇرتا گۆن باتاریندا ۵ ریشتر اولولیغیندا یر تیتره دی.

حیتای یینگ یر تیتره مه سی بارلاغلار مرکزی یوردونگ یوننان ایالتیندأکی یۆشی شأهِری نینگ تونگهای آدینداقی اترابیندا ۵ ریشتر اولولیغیندا یر تیترأندیگینی بیلدیردی.

یر تیتره مه سی نینگ مرکزی نینگ ۷ کیلومتر یرینگ آشاغیندا بۇلاندیغی حابار بریلدی.

واقادا ایکی اؤی ضلل گؤردی.

 دِگیشلی حابارلار