Ministr Mehmet Şimşek ABŞ-na Gitdi

Mehmet Şimşek, Halkara pul gaznasynyň Baharky maslahatyna gatnaşar

2128381
Ministr Mehmet Şimşek ABŞ-na Gitdi

Gazna we maliýe ministri Mehmet Şimşek, Halkara pul gaznasynyň Baharky maslahatyna we G-20-a agza ýurtlaryň Maliýe ministrleriniň we merkezi banklaryň başlyklarynyň maslahatyna gatnaşmak üçin ABŞ-na gitdi.

Halkara pul gaznasy we Bütin dünýä banky tarapyndan her ýyl geçirilýän we halkara ykdysady meselelere garalýan baharky maslahaty başlady.

ABŞ-nyň Waşington şäherde geçirilýän, Halkara pul gaznasynyň we Bütin dünýä bankynyň baharky maslahaty 20-nji aprele çenli dowam eder.

Maslahatda Türkiýä Gazna we maliýe ministri Mehmet Şimşek wekilçilik eder.

Ministr Şimşegiň iş saparynyň çäginde Halklara Finans instituty tarapyndan geçiriljek foruma hem gatnaşmagyna garaşylýar.

 Degişli Habarlar