THÝ-nyň Liwiýa Uçar Saparlary Başlady

Düýn halkara Mitiga howa menziline ilkinji uçar sapary guraldy.

2121824
THÝ-nyň Liwiýa Uçar Saparlary Başlady

Türk howa ýollary Liwiýanyň paýtagt Tripola uçar saparlaryny guramaga başlady.

THÝ-dan berlen beýannama görä, düýn halkara Mitiga howa menziline ilkinji uçar sapary guraldy.

THÝ-niň Boeing B737-78D kysymly uçarlar bilen gurajak Tripoli saparlary hepde-de 3 gün sişenbe, penşenbe ýekşenbe günleri amala aşyrlar.

 Degişli Habarlar