Russiýa Benzin Eksportuny Gadagan Etdi

Russiýa benzin eksportuny şu günden başlap 6 aý möhlet bilen gadagan etdi.

2109471
Russiýa Benzin Eksportuny Gadagan Etdi

Russiýanyň hökümetiniň ýazmaça beýannamasynda ýurduň ýangyç bazarynda durnuklylygyň saklanmagy üçin Çare görülendigi beýan edilip, şol çakde benzin eksportunyň 1-nji martdan başlap 6 aý möhlet bilen gadagan edilendigi, Ýewraziýa Ykdysady  Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza ýurtlar bilen bilelikde hökümetara ylalaşyklara laýyklykda edilýan satuwyň bu karara degişli däldigi mäliöm edildi.

Ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Aleksandr Nowak çarşenbe güni beren beýannamasynda benzin eksporty boýunça gadagançylyk kararynyň meýilleşdirilenden öň bes edilip bilinjekdigini aýdypdy.

Russiýada benziniň we dizel ýangyjyň bahalarynyň ýokarlamagy sebäpli 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda benziniň eksporty gadagan edilipdi, 2 aý soň soň gadagançylyk bes edilipdi.Degişli Habarlar