Oslo-Stambul Saparlary Başlaýar

Norwegiýanyň Howa ýollary 14-nji aprelden başlap Oslo-Stambul uçar saparlaryna başlar

2106265
Oslo-Stambul Saparlary Başlaýar

Stambul howa menzilinden berlen beýannamada, Norwegiýanyň Howa ýollarynyň 14-nji aprelden başlap Oslo-Stambul uçar saparlaryna başlajakdygy habar berildi.

Mesele hakynda berlen beýannamada, “Norwegiýanyň howa ýollary 2024-nji ýylyň 14-nji aprelinden başlap çarşenbe we anna günleri Oslodan Stambul howa menziline uçar saparlaryna başlaýar” diýildi.

Şeýlelikde Stambul howa menziline uçar saparyny guraýan firamalaryň sany 101-e ýeter.

 Degişli Habarlar