ÝB Ykdysady Ösüş Çaklamasyny Aşaklatdy

ÝB komissiýasy satyn alma güýjüniň peselmegi we ýokary göterim mukdarlarynyň karzlary azaltmagy sebäpli Ýewro giňişliginde şu ýylky ykdysady ösüş çaklamasyny 0,8 göterime düşürdi.

2102905
ÝB Ykdysady Ösüş Çaklamasyny Aşaklatdy

Ýewropa bileleşigi Komissiýasynyň “Ýewropanyň ykdsyady çaklamalary 2023 gyş” habarnamasy çap edildi.

Habarnamada ÝB-niň ykdysadyýetiniň 2023-nji ýylda 0,5, 2024-nji ýylda 0,9, 2025-nji ýylda 1,7, Ýewro giňişliginiň ykdysadyýetiniň bolsa 2023-nji ýylda 0,5 we 2024-nji ýylda 0,8, 2025-nji ýylda 1,5 göterim ösüş etjekdigi çaklanylýar.

Soňky habarnamada ÝB-niň we Ýewro giňişliginiň ösüş çaklamalary aşakladyldy. Şeýlelikde Ýewro giňişliginiň ösüş çaklamasy üstümizdäki ýyl 1,2 göterimden 0,8 göterim düşürildi.Degişli Habarlar