Rus Ykdysadyýeti Ressesiýa Girdi

Rus ykdysadyýeti ýylyn üçünji çärýeginde geçen ýylyn degişli döwrüne görä 4 göterim aşaklap, ressesiýa girdi.

1907310
Rus Ykdysadyýeti Ressesiýa Girdi

Russiýanyň Federal Hasabat Guramasy üstümizdäki ýylyn üçünji çärýegi boýunça içerki milli girdeji boýunça görkezijileri çap etdi.

Şuňa laýyklykda ýylyn ikinji çärýeginde geçen ýylyň degişli döwrünbe görä 4,1 göterim aşaklan rus ykdysadyýeti, üçünji çärýekde hem 4 göterim aşaklady. Şeýlelikde Russiýanyň ykdysadyýeti iki çärýek yzly-yzyna aşaklap, ressesiýa girdi.

Russiýanyň Ykdysady galkynyş ministrligi ýurduň ykdysadyýetiniň şu ýyl 2,9 göterim pese gaçjakdygyny çaklaýan bolsa, Russiýanyň Merkezi banky ykdysadyýetiň 3-2,5 göterim aşaklamagyna garaşýar.Degişli Habarlar