Sarp ediji ynam indeksi sentýabr aýynda artdy

Sarp ediji ynam indeksi sentýabr aýynda aýlyk görkezijilere görä 0,3 göterim artyp, 72,4 göterime ýetdi

1883283
Sarp ediji ynam indeksi sentýabr aýynda artdy

Türkiýäniň Statistika guramasy, sentýabr aýynyň sarp ediji ynam indeksiniň görkezijilerini beýan etdi. 

Şoňa laýyklykda Türkiýäniň Statistika guramasy we Türkiye Respublikasynyň Merkezi bankynyň hyzmatdaşlyk etmeginde geçirilýän "Sarp ediji tendensiýa" sowalnamasynyň netijelerinden hasaplanan, möwsüm täsirinden saplanan sarp ediji ynam indeksi, sentýabr aýynda awgust aýyna garanyňda 0,3 göterim artdy. Awgust aýynda 72,2 göterim bolan indeks, sentýabr aýynda 72,4 göterim hökmünde hasaba alyndy. 

Awgust aýynda 72,8 göterim bolan 12 aýlyk döwrüň umumy ykdysady ýagdaý çaklamasy indeksi 1,6 göterim ýokarlap, bu aý 74 göterim hökmünde hasaba alyndy. Degişli Habarlar