TUSAŞ Önümlerini Afrikada Sergilär

“Türk awiasiýa we kosmos senagaty AŞ” kompaniýasy (TUSAŞ) önümlerini 21-25-nji sentýabr aralygynda  geçiriljek Günorta Afrika Afiasiýa we Goranyş sergilär.

1881721
TUSAŞ Önümlerini Afrikada Sergilär

TUSAŞ-dan berilen ýazmaça beýannama görä halkar tanyşdyryş işlerine ýene-de birini goşjak kompaniýa, Günorta Afrikanyň Pretoriýa şäherinde ýerleşýän Waterkluf harby howa bazasynda guraljak sergä gatnaşar.

Türkiýäniň awiaekoulgamynyň öňbaşçy firmasynyň öndüren awia platformalaryn we älem giňişligi boýunça tasmalaryny stendine baryp görjeklere tanyşdyrjak firma Milli söweşjeň uçar, “Aksungur”, “Atak”, “Hürjet”, “Hürkuş-C”, “Anka”, Small GEO” we “Göktürk” bilen sergä gatnaşar.Degişli Habarlar