Türkiýäniň dünýä eksportyndaky paýy ilkinji gezek 1 göterimden artdy

Türkiýäniň dünýä eksportyndaky öz üstüne düşýän paýy ilkinji gezek 1 göterimden hem ýokarlady

1721746
Türkiýäniň dünýä eksportyndaky paýy ilkinji gezek 1 göterimden artdy

Türkiýäniň Söwda ministri Mehmet Muş, Türkiýäniň dünýä eksportynda öz üstüne düşýän paýynyň Respublika taryhynda ilkinji gezek 1 göterimden hem ýokary galandygyny mälim etdi.  

Mehmet Muş, sosial media hasabyndan Türkiýäniň dünýä eksportyndaky paýy bilen bagly beýanat berip: "Bu görkeziji 1980-nji ýylda 0,14 göterimdi, 2000-nji ýylda 0,43 göterimdi. Indi türk önümleri dünýäniň dört künjegine eksport edilýär. Bu Türkiýäniň üstünligi" diýip belledi.Degişli Habarlar