Türkiýäniň ykdysadyýetiniň 2020-nji ýylyň soňky çärýegi bilen bagly ösüş görkezijileri aýan ediler

Türkiýäniň ykdysadyýetiniň 2020-nji ýylyň soňky çärýegi bilen bagly ösüş görkezijileri ertir aýan ediler

1592303
Türkiýäniň ykdysadyýetiniň 2020-nji ýylyň soňky çärýegi bilen bagly ösüş görkezijileri aýan ediler

Türkiýäniň Hasabat guramasy, 2020-nji ýylyň oktýabr-dekabr aýlary aralygyny öz içine alýan ýylyň soňky çärýeginiň Jemi içerki önümi ertir Türkiýäniň wagty bilen sagat 10:00-da internet saýtyň üsti bilen beýan eder.  

Ykdysadyýetçiler, 2020-nji ýylyň 4-nji çärýeginde Türkiýäniň ykdysadyýetiniň 7 göterim ösüş etjekdigini çak edipdiler. Sowalnama gatnaşan ykdysadyýetçiler ýylyň 4-nji çärýegi bilen bagly ösüş çaklamalaryny 5 göterim bilen 8,3 göterim aralygynda diýip belläpdiler.

Türkiýäniň ykdysadyýeti 2020-nji ýylyň 3-nji çärýeginde bolsa 6,7 göterim ösüş edipdi. Degişli Habarlar