“Gelýän ykdysady görkezijiler garaşylýanyndan has ýaramaz”

Hlkara Pul Gaznasynyň Başlygy Kristina Georgiýewa ençeme ýurtdan gelen ykdysady görkezijileriň garaşylýanyndan has ýaramazdygyny beýan etdi

1416094
“Gelýän ykdysady görkezijiler garaşylýanyndan has ýaramaz”

HPG-niň Başlygy Georgiýewa: “Men iýun aýynda çaklamalarymyzy şertlere görä üýtgetjekdigimizi çaklaýaryn. 2020-nji ýyl boýunça çaklamalarymyza hasam ýaramaz bolar” diýdi.

Georgiýewa “Finansal Taýms” gazeti tarapyndan telekonferensiýa görnüşinde geçirilen çärede koronawirus epidemiýasynyň ykdysady täsirleri hakynda analiz berdi.

Epidemiýanyň ykdysadyýete ýaramaz täsir ýetirendigine ünsi çeken Georgiýewa; “Ençeme ýurtdan gelen görkezijiler ýaramaz çaklamalarymyzdan hem ýaramaz” diýdi.

Georgiýewa: “Men iýunda çaklamalarymyzy şetlere görä aktullaşdyrmagymyza garaşýaryn. 2020-nji ýyl boýunça çaklamalarymyz hasam ýaramaz bolar” diýdi.

Kowid-19 çökgünligini pursada öwürmelidigini beýan eden Georgiýewa, durnukly ösüşiň ýola goýulmagy bilen bagly mowzukda konstruktiw kadalaşmanyň bolmalydygyny nygtady.Degişli Habarlar