Koronawirusyň global ykdysadyýete çykdajysy 4,1 trillion dollara ýetip biler

Aziýanyň Ösüş banky "Aziýanyň ösüş çaklamasy 2020" atly habarnama çap etdi

1390752
Koronawirusyň global ykdysadyýete çykdajysy 4,1 trillion dollara ýetip biler

Aziýanyň Ösüş banky, koronawirus epidemiýasynyň dünýä ykdysadyýetine ýetirjek zyýanynyň 4,1 trillion dollara ýetip biljekdigini habar berdi. 

Aziýanyň Ösüş banky "Aziýanyň ösüş çaklamasy 2020" atly habarnama çap etdi. 

Habarnamada, Kovid-19 epidemiýasynyň global ykdysadyýete ýetirjek zyýany bilen bagly maglumatlar täzelendi.

Şeýlelik bilen has uzak möhletleýin ykdysady meýilnamalaryň durmagy, has uly talap şoklary we wirusyň Ýewropa, ABŞ we beýleki uly ykdysadyýetlere ýaýramagy bilen bagly ssenariýleriň göz öňünde tutulyp taýarlanan täze habrnamadaky koronawirusyň dünýä ykdysadyýetine ýetirjek zyýanynyň 4,1 trillion dollara ýetip biljekdigi nygtalýar.  Degişli Habarlar