Ak Tamy we Watikany türk mermeri bezeýär

Mesele bilen bagly Stambulyň Magdan eksportçylary bileleşiginiň başlygy Aýdyn Dinçer beýanat berdi

Ak Tamy we Watikany türk mermeri bezeýär

Stambulyň Magdan eksportçylary bileleşiginiň başlygy Aýdyn Dinçer Türkiýäniň dünýäniň tebigy daşlar pudagynda möhüm orun eýeleýändigini belledi.

Dünýäniň esasy merkezlerinde türk tebigy daşlaryndan peýdalanylýandygyny beýan eden Dinçer; “Amerikada Ak Tam, Watikandaky San Petro buthanasy, Awstraliýadaky Dizneýland şolardan käbirleri” diýip nygtady. 


Etiketkalar: mermer

Degişli Habarlar