Nigeriýa Afrikanyň esasy tüwi öndürijisi boldy

Afrika Tüwi merkezinden alynan maglumata görä Nigeriýa 2018-nji ýylda tüwi önümçiliginde Müsürden öňe geçip, birinji orny eýeledi

Nigeriýa Afrikanyň esasy tüwi öndürijisi boldy

Bereketli ekerançylyk meýdanlaryna eý ebolan Nigeriýada ýylda 4 million tonna, Afrika boýunça 14,6 million tonna tüwi öndürilýär.

200 million ilatly Nigeriýada hökümet halkara goragçylar bilen alynyp barylýan işleriň çäginde tüwi eksportynyň aşakladylmagyny maksat edinýär.

Nigeriýanyň Kebbi, Ýobe, Sokoto, Kwara, Akwa İbom ýaly birnäçe sebitinde tüwi önümçiligi üçin hasyllyk ýerler bar we käbir ýerlerde ýylda 2 hasyl alynýar.Degişli Habarlar