Maý aýynda satylan ýaşaýyş jaýlarynyň sany 2,7 göterim artdy

Türkiýe boýunça bolsa 119,655 ýaşaýyş jaýy satyldy

Maý aýynda satylan ýaşaýyş jaýlarynyň sany 2,7 göterim artdy

Türkiýäniň Hasabat guramasynyň görkezijilerine görä Stambul 20,061 ýaşaýyş jaý satuwy bilen birinji orny eýeleýär.

Stambuldan soň nobaty biken Ankara we İzmir ýaşaýyş satuwynda esasy orny eýeleýär.

Daşary ýurtlylara satylan ýaşaýyş jaýlary geçen ýylyň degişli döwrüne görä 36,1 göterim artdy.

Geçen aý 2,415 ýaşaýyş jaýyny alan daşary ýurtlylar esasan Stambuly we Antalýany saýlap aldylar.

Türiýeden esasan Yragyň, Eýranyň we Saud Arabystanynyň raýatlary ýaşaýyş jaýyny satyn alýar.Degişli Habarlar